Новини от индустрията

Анализ на състоянието и перспективите на металургичната индустрия през 2022 г

2022-09-27

Тенденция на развитие на металургичната промишленост 2022 Състояние на развитието и анализ на перспективите на металургичната промишленост

Като най-голямата металургична страна в света, производството на стомана и често използвани цветни метали в Китай е близо до половината от световното производство.За да се подобри свръхкапацитетът на металургичната промишленост и постепенно да се реализира устойчивото развитие на металургичната промишленост, държавата насърчава трансформацията и надграждането на металургичната промишленост по отношение на политики и други аспекти.

Машина за леене на оловни слитъци

Металургията е процес и процес на извличане на метали или метални съединения от руди и използване на различни методи за обработка за превръщане на метали в метални материали с определени свойства.Металургичната промишленост има висока степен на корелация, широк диапазон на покритие и голямо потребление.Той играе важна роля в икономическото изграждане, социалното развитие, финансите и данъчното облагане и заетостта на персонала.По-голямата част от производственото оборудване в металургичната промишленост работи в тежки среди с високо (променливо) напрежение и високо термично напрежение, като ролки за непрекъснато леене, изправящи ролки, набраздени ролки, полу-стоманени ролки, форми за леене на тръби и горещи (студени)валцуваща работа.Ролки, улеи и часовници на доменни пещи и др. Металургията е в основата на националното стопанско строителство и символ на националната сила и ниво на индустриално развитие.Осигурява материали и продукти, необходими за различни индустрии като машини, енергетика, химическа промишленост, транспорт, строителство, аерокосмическа индустрия и национална отбрана и военна промишленост.

Металургията има дълга история на развитие, от каменната ера през последвалата бронзова епоха до широкомащабното развитие на съвременното топене на стомана.Историята на човешкото развитие включва историята на металургията.Металургичната промишленост е една от най-важните основни индустрии в моята страна.Основните технологии на металургията са пирометалургията, хидрометалургията и електрометалургията, сред които особено забележително е развитието на хидрометалургията.Концентрацията и обогатяването, отстраняването на примесите и пречистването в процеса на хидрометалургично извличане, както и третирането на голямо количество киселини и основи, тежки метали и други видове отпадъчни води, изхвърляни от производството, винаги са били трудностите при пречистването на отпадъчните води в предприятието.С успешното прилагане на физикохимията в металургията, металургията се премести от процес в наука, така че в университета имаше специалност металургично инженерство.С Lufeng като представител на металургията, той се превърна в един от най-добрите производители на висококачествено оборудване за топене у нас и в чужбина, като пещи за топене на мед и олово, линейни машини за леене на слитък, машини за леене на слитък на диск, системи за рафиниране на оловни кутии и раздробяване на оловни батериии системи за сортиране., система за електролиза мед-олово-цинк и др.

Според изследователския доклад на China Research и PricewaterhouseCoopers „2022-2027 г. Задълбочено изследване на развитието на китайската металургична промишленост и „14-ти петгодишен“ доклад за стратегическо планиране на инвестиции в предприятия“

В днешния свят нивото на стандартизация се превърна в основен елемент на основната конкурентоспособност на страните и регионите.Ако едно предприятие или дори държава иска да застане в непобедима позиция в ожесточената международна конкуренция, то трябва дълбоко да разбере значението на стандартите за развитието на националната икономика и общество.Стандартите са "командните висини" на международната икономическа и технологична конкуренция и "първият ход" за предприятията, индустриите и оборудването да станат глобални.Необходимо е да се съсредоточим върху подобряване на нивото на китайските стандарти и да засилим твърдата сила на китайските стандарти, но също така да планираме цялостно и да участваме във формулирането на международни стратегии, политики и правила за стандартизация и да подобрим институционалния глас на моята страна в глобалното икономическо управление.

В бъдеще реалният ръст на търсенето на китайските металургични продукти ще поддържа среден годишен темп на растеж от 7,57%.Очаква се централните и южните региони да се превърнат в регион с най-голямо потенциално търсене на металургични продукти на Китай в бъдеще, а металургичните производствени предприятия ще станат предприятията, които ще се възползват най-много от нарастването на търсенето надолу по веригата.

През последните години китайската металургична промишленост поддържа бързо развитие, мащабът на производството и дейността на металургичните предприятия се разшири бързо, сливанията и реорганизациите между предприятията се превърнаха в тенденция, концентрацията на индустрията непрекъснато се подобрява, обхватът на управление на компаниятабързо се увеличи и металургичните предприятия се развиха в групи.Тенденция, че интеграцията на ресурсите се превърна във важен проблем в производството и експлоатацията на металургичните предприятия.

Технологията на водородната металургия, използваща водород вместо въглища като редуциращ агент, е най-добрият начин за постигане на декарбонизация в металургичната промишленост.В момента металургичната промишленост на моята страна ускорява прилагането на водородна енергия и 8 стоманодобивни компании поеха водеща роля в внедряването на водородната металургия.В контекста на въглеродната неутралност, изискванията за намаляване на емисиите с ниски въглеродни емисии постепенно ще се превърнат в цели за развитие на стоманодобивната и металургичната промишленост, насърчавайки водородната металургия да замени традиционните процеси с високи въглеродни емисии.Изчислено е, че през 2022 г. ще има повече от 10 компании, които внедряват водородна металургия, а търсенето на металургичен водород се очаква да достигне 300 000 тона.За по-конкретни подробности за пазара, моля, щракнете, за да видите изследователския доклад на Zhongyan Puhua „Задълбочено изследване на развитието на металургичната промишленост на Китай за 2022-2027 г. и доклад за стратегическо планиране на инвестиции за 14-то петгодишно предприятие“.