Нашата фабрика

Lufeng Company е научно и технологично предприятие, интегриращо научноизследователска и развойна дейност, производство и продажби, специализирано в научни изследвания и разработки, металургично оборудване, оборудване за защита на околната среда и пречистване на цветни метали.Това е национално сертифицирано високотехнологично предприятие.Разполага с поддържащи съоръжения за различни широкомащабни металургични съоръжения и системи и е преминал сертификация по ISO9001.Може да участва в научноизследователска и развойна дейност, проектиране, производство, монтаж, пускане в експлоатация и други свързани дейности в металургията, опазване на околната среда, енергоспестяващи проекти и оборудване.