Приложение на продукта

Продуктите на Lufeng включват следното:

1.Пещ за топене на мед/олово (конвертор, накланяща се въртяща се пещ, доменна пещ и т.н.): използва се за топене на различни видове мед, меден концентрат, оловна паста и оловен концентрат;

2.Машина за леене на блокове (машина за линейно леене на блокове, машина за леене на дискове и др.): използва се за формоване на блокове на разтопени метали като олово / цинк / мед / алуминий;

3.Система за раздробяване и сортиране на оловни батерии;

4.Система за електролиза на мед, олово и цинк;

Осигуряваме пещи за топене, машини за леене на блокове, форми за блокове и други продукти за много топилни заводи в Китай и в чужбина.В същото време ние също така предоставяме цялостни системни услуги за смачкване, възстановяване и топене на оловно-киселинни батерии, система за топене на мед и олово и т.н.;нашите клиенти включват местни топилни предприятия, международни компании за топене, компании за инженерни услуги и др.